Black History Month Event Lub Ob Hlis 27th

Koom nrog peb thaum Lub Ob Hlis 27, 2024 thaum 11 teev sawv ntxov txog 2 teev tsaus ntuj rau qhov kev tshwm sim kev coj noj coj ua ntawm peb NBRC Napa Office. Qhov kev tshwm sim pub dawb no qhib rau NBRC cov neeg siv khoom, tsev neeg, cov neeg ua haujlwm, thiab cov chaw muab kev pabcuam. Kev Sib Tw Dub Keeb Kwm Lub Hlis yuav muaj rau cov neeg siv khoom NBRC. Cov ntawv xa tawm yuav dhau los ntawm 2/19! Ntxiv nrog rau kev ua koob tsheej, kev ncaj ncees yuav muaj los nthuav qhia NBRC cov neeg muag khoom thiab lwm yam kev pab cuam.

RSVP rau peb qhov kev tshwm sim los ntawm nias qhov txuas muab: https://bit.ly/BHMEVENT

Sau npe rau ib lub rooj los ntawm qhov txuas tau muab:  https://bit.ly/bhmtable

Yog xav paub ntxiv txog kev kos duab thiab xav paub ntxiv thov hu rau Abigail Andrade ntawm AbigailA@nbrc.net.