Daim vis dis aus: Cov txheeb ze ze ua rau nce toj siab kom tau cov tshuaj tiv thaiv COVID rau cov neeg Asmeskas nrog IDD

Cov neeg muaj hnub nyoog 12 thiab laus dua uas tsim nyog tau txais cov tshuaj tiv thaiv COVID-19

Nyob zoo NBRC cov neeg siv khoom thiab cov yim neeg,

Txij li Lub Peb Hlis 15, cov neeg hauv lub tsev loj hauv cheeb tsam uas muaj hnub nyoog 16 lossis laus dua tsim nyog tau txais cov tshuaj tiv thaiv COVID-19. NBRC tau xa ntawv rau txhua tus neeg muaj hnub nyoog 16-64 uas nyob ntawm lawv tus kheej lossis nrog lawv tsev neeg kom paub meej cov kev txhaj tshuaj. Thov nco ntsoov tias kev teem caij mus ntsib tau tsuas yog nyob ntawm qhov muaj mov txaus.

Cov ntaub ntawv txhaj tshuaj, nrog rau ntaub ntawv COVID-19 tshiab, muaj nyob rau ntawm https://nbrc.net/faqs/covid-19-information-and-resources/Cov. Yog tias koj muaj lus nug lossis xav paub cov ntaub ntawv ntxiv, thov hu rau koj tus pabcuam kev pabcuam lossis NBRC tus xovtooj (707) 256-1100.


Estimados cov neeg siv khoom thiab cov txiaj ntsig NBRC:

A partir del 15 de marzo, los clientes del centro regional que tengan 16 años o más son elegibles para recibir la vacuna COVID-19. NBRC mando cartas por correo a todos los clientes 16-64 que viven Independientemente o con su familia para confirmar elegibilidad para la vacuna. Tenga en cuenta que las citas pueden estar limitadas según el suministro disponible.

La información sobre vacunas, así como la información actualizada sobre COVID-19, está disponible en https://nbrc.net/faqs/covid-19-information-and-resources/Cov. Si tiene alguna pregunta o desea información adicional, comuníquese con su coordinador de servicios oa la línea tus thawj coj ntawm NBRC (707) 256-1100.

 

Ua Tsaug,

Deanna Mobley, Tus Thawj Coj ntawm Kev Nkag thiab Kev Pabcuam Kev Lom Zem

Kev Tshaj Tawm Thaum Pib Pej Xeem Kev Pab Pej Xeem

Pej Xeem Hais Lus Tsis Pub Sib Koom Tes & Muaj Vaj Huam Sib Luag * Lus Askiv * Pawg Neeg Hauv Zej Zog tau raug ncua

Qhov Kev Sib Txawv & Cov Vaj Huam Sib Luag Sib Luag Hauv Zej Zog thiab Rooj Sib Tham Sib Tham nyob rau hauv English npaj rau hnub Saturday, Lub Peb Hlis 6 los ntawm 1-3 teev tsaus ntuj tau muab ncua rau lub sijhawm no.

Yog tias koj yog tus tswv cuab ntawm BIPOC (Dub, Hauv paus txawm, Cov Neeg Xim) cov zej zog thiab txaus siab koom nrog pawg thawj coj ntawm cov xwm txheej no yav tom ntej, thov hu rau Lindsay Franco, Tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Plaws thiab Neeg Muaj Vaj Huam Sib Luag ntawm LindsayF@nbrc.net

Pej Xeem Kev Tsis Txaus Siab thiab Kev Ncaj Ncees Hauv Zej Zog Pawg Neeg Mev thiab Sib Tham Hnub Saturday, Peb Hlis 6

Com Acompáñenos en un Panel de Comunidad de Disparidad y Equidad con una Mesa Redonda!

Escuche su su comunidad local acerca de sus feltcias con el Centro Regional. También tendrá la oportunidad de identificar las difficultades de acceder y usar los servicios de NBRC, tshawb nrhiav tswv yim para superar las barreras en la prestación de servicios, comp y compartir los éxitos!

¡Esperamos piav qhia txhua qhov!

Sábado, 6 de marzo de 2021

10 teev sawv ntxov-12 teev tsaus ntuj: Mesa Redonda en español

Unirse a la reunión de Zoom

https://us02web.zoom.us/j/86950581627?pwd=LzJhZ3Vyb0w1MFExNDVJMzIxcThxQT09

Cov cim tseem ceeb ntawm la reunión: 869 5058 1627

Código de acceso: 387873

Xov tooj: + 1 669 900 6833

 

Para obtener más información, póngase en hu rau:

Lindsay Franco, Especialista en Diversidad y Equidad, LindsayF@nbrc.net


 

Hnov los ntawm koj cov neeg hauv zej zog txog lawv cov kev paub dhau los nrog Lub Chaw hauv Cheeb Tsam. Koj kuj tseem yuav muaj sijhawm los tham txog cov kev nyuaj rau kev nkag mus thiab siv NBRC cov kev pabcuam, tawm tswvyim tawm tswvyim los mus kov yeej kab lis kev cai thiab hom lus ntawm kev pabcuam, thiab qhia txog kev ua tiav!

Peb cia siab tias yuav ntsib koj nyob ntawd!

Hnub Saturday, Peb Hlis 6, 2021

10 teev sawv ntxov-12 teev tsaus ntuj: Lus Mev Cov Rooj Sib Tham

Koom Nrog Kev Sib Tham Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/86950581627?pwd=LzJhZ3Vyb0w1MFExNDVJMzIxcThxQT09

Lub Rooj Sib Tham ID: 869 5058 1627

Passcode: 387873

Xov tooj: + 1 669 900 6833

 

Yog xav paub ntxiv, hu rau:

Lindsay Franco, Tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij / Kev Sib Txawv, LindsayF@nbrc.net


 

Kev Loj Hlob Ntawm Lub Cev Tsis Taus Txog Lub Hlis

Zoo Siab Lub Cev Tsis Taus Txog Kev Xiam Hlwb Lub Hlis!

Cov duab kos los ntawm cov kws ua yeeb yam Eileen Schofield

Nyob rau xyoo 1987, Ronald Reagan tau tshaj tawm cov lus tshaj tawm rau cov neeg Asmeskas kom npaj cov tib neeg muaj kev tsis taus ntawm kev loj hlob "kev txhawb zog thiab cov cib fim lawv xav tau los ua lub neej muaj txiaj ntsig thiab kom ua tiav lawv lub peev xwm."

Txhua lub Peb Hlis, Kev Koom Tes ntawm National Council ntawm Kev Txhim Kho Kev Xiam Oob Qhab (NACDD), Cov Koom Haum rau Cov Tsev Kawm Ntawv Qib Siab ntawm Cov Neeg Xiam Hlwb (AUCD), Pawg Neeg Xiam Oob Qhab Txoj Cai (NDRN), thiab lwm tus ua haujlwm ua ke hauv kev sib tw uas nrhiav kev txhawb nqa kev paub txog kev koom nrog cov neeg xiam oob khab ntawm txhua qhov chaw ntawm lub neej hauv zej zog, nrog rau kev paub txog cov teeb meem uas cov neeg xiam oob khab tseem qee zaum ntsib hauv cov zej zog uas lawv nyob Cov.

Nov yog txoj hauv kev zoo los pab hloov txoj kev uas lub ntiaj teb tau txhais thiab pom cov kev tsis taus kom:

  • Tsa sawv daws paub thiab txhawb kev sib tham txog qhov uas nws txhais tau tias yog neeg xiam oob khab
  • Qha cov stereotypes thiab pab lwm tus nkag siab txog kev tsis taus
  • Txhaum txoj kev thaiv thiab tsim txoj hauv kev rau cov neeg xiam oob khab

NACDD txhawb kom cov pej xeem los qhia txog cov dab neeg, cov duab, yeeb yaj kiab, thiab cov peev txheej txog cov ncauj lus xws li kev kawm, kev ua haujlwm thiab cov zej zog nyob hauv kev sib raug zoo thoob plaws hauv lub Peb Hlis - siv cov hashtag #Koos Loos 2021Cov. NACDD xav ua kom pom kev ua haujlwm los ua kev zoo siab thiab txhim kho lub neej ntawm cov tib neeg uas muaj kev tsis taus cov kev loj hlob.

Ntau ntxiv txog cov duab kos kom zoo rau xyoo no # DDawareness2021 kev sib tw: Art Enables yog ib lub koom haum non-profit uas pab cov kws ua yeeb yam xiam oob khab tsim thiab muag lawv cov duab kos duab, xws li cov duab kos duab saum no. Nrog tsuas yog 20% ​​ntawm cov neeg xiam oob khab hauv chaw ua haujlwm, qhov kev pabcuam no pab txhawb rau qhov ntawd los ntawm kev muab studio rau cov neeg xiam oob khab ua kom muaj txuj ci, nrog rau kev ua haujlwm thiab kev ua haujlwm rau kev ua lag luam thiab muag lawv cov duab kos. Cov kos duab no muaj peev xwm ua kom muaj kev sib raug zoo, qhia lawv tus kheej muaj tswv yim, thiab khwv tau nyiaj los ntxiv rau lawv txoj kev ywj pheej thiab tsim txoj haujlwm.

Ua tibzoo saib qhov kev pabcuam muab rau IDD cov zej zog!

https://art-enables.org/about/programs/

Hnov qee cov lus tim khawv los ntawm cov kws kos duab thiab cov neeg ua haujlwm uas ua haujlwm ntawm Art Enables.

https://youtu.be/_vSvWRMzSz4

Ntsib tus kws kos duab thiab tshawb xyuas lawv cov duab kos!

https://art-enables.org/artists/

 

Pab Neeg Tawm Tswv Yim Txhawb Kev Pab 2/26/21 1: 30-3: 00 teev tsaus ntuj

ntawm Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88649877033?pwd=ZFVHemRVOWR6ajNVOHA5ZWVSUGw1QT09
or Hu-hauv: 669-900-6833  Lub rooj sib tham ID: 886 4987 7033  Lo lus zais: 379177