Chaw Ua Haujlwm Kaw Hnub Wednesday Lub Rau Hli 19th

Peb lub chaw haujlwm yuav raug kaw rau hnub Wednesday Lub Rau Hli 19th nyob rau hauv kev ua koob tsheej ntawm Juneteenth. Peb yuav rov qhib dua rau hnub Thursday Lub Rau Hli 20th. Peb cov kev pab cuam tom qab teev tseem muaj rau cov xwm txheej tsis muaj kev kho mob ntawm 1-800-884-1594. Zoo siab Juneteenth, nyob rau hauv kev ua koob tsheej ntawm kev ywj pheej thiab resilience!