Cov chaw ua haujlwm kaw hnub Monday & Tuesday, Kaum Ob Hlis 25th thiab 26th

Peb cov chaw haujlwm yuav raug kaw rau hnub Monday, Kaum Ob Hlis 25th thiab Tuesday, Kaum Ob Hlis 26th nyob rau hauv kev ua koob tsheej Christmas. Peb yuav rov qhib dua hnub Wednesday, Kaum Ob Hlis 27th. Peb cov kev pab cuam tom qab teev tseem muaj rau cov xwm txheej tsis muaj kev kho mob ntawm 1-800-884-1594. Nyob rau lub sijhawm tshwj xeeb ntawm lub xyoo no, peb xav txog qhov peb ua tsaug rau cov tib neeg peb ua haujlwm uas ua rau peb txoj haujlwm tau txais txiaj ntsig thiab peb lub neej ua tiav. Warmest xav kom lub caij so so thiab tos ntsoov yuav ua haujlwm nrog koj hauv xyoo tshiab!