Cov chaw ua haujlwm kaw hnub Thursday & Friday, Kaum Ib Hlis 23 thiab 24th

Peb lub chaw haujlwm yuav raug kaw rau hnub Thursday, Kaum Ib Hlis 23rd thiab hnub Friday, Kaum Ib Hlis 24th nyob rau hauv kev ua koob tsheej Thanksgiving. Peb yuav rov qhib dua hnub Monday, Kaum Ib Hlis 27th. Peb cov kev pab cuam tom qab teev tseem muaj rau cov xwm txheej tsis muaj kev kho mob ntawm 1-800-884-1594. Xav kom koj muaj kev zoo siab, muaj kev xyiv fab, thiab muaj kev lom zem ua tsaug rau Thanksgiving!