Person Centered Thinking Training

 Koj puas yog ib tus neeg hauv tsev neeg uas txhawb nqa ib tus neeg muaj kev tsis taus? Coj kom zoo dua ntawm qhov kev cob qhia pub dawb no kom nkag siab zoo txog qhov nws txhais tau tias yog tus neeg nyob hauv koj qhov kev txhawb nqa thiab kev tawm tswv yim. Kev sau npe ua ntej yuav tsum tau heather@aliftllc.com.