Pej Xeem Hais Lus Tsis Pub Sib Koom Tes & Muaj Vaj Huam Sib Luag * Lus Askiv * Pawg Neeg Hauv Zej Zog tau raug ncua

Qhov Kev Sib Txawv & Cov Vaj Huam Sib Luag Sib Luag Hauv Zej Zog thiab Rooj Sib Tham Sib Tham nyob rau hauv English npaj rau hnub Saturday, Lub Peb Hlis 6 los ntawm 1-3 teev tsaus ntuj tau muab ncua rau lub sijhawm no.

Yog tias koj yog tus tswv cuab ntawm BIPOC (Dub, Hauv paus txawm, Cov Neeg Xim) cov zej zog thiab txaus siab koom nrog pawg thawj coj ntawm cov xwm txheej no yav tom ntej, thov hu rau Lindsay Franco, Tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Plaws thiab Neeg Muaj Vaj Huam Sib Luag ntawm LindsayF@nbrc.net