Kev Yuav Cov Ntaub Ntawv Kev Sib Tham- Lub Peb Hlis 25th thiab Lub Peb Hlis 27th

North Bay Regional Center (NBRC) yuav qhia cov ntaub ntawv hais txog Kev Yuav Kev Pabcuam (POS) kev tso cai, Kev siv thiab kev siv nyiaj rau cov tib neeg tau txais kev pab los ntawm NBRC. Koom nrog peb ntawm peb cov kev sib tham hybrid tom ntej no. Thov sau npe rau kev txhais lus lossis lwm yam kev pabcuam ua ntej Lub Peb Hlis 18th.

Lub Peb Hlis 25, 2024 (Spanish) - 10:30 teev sawv ntxov txog 12:00 teev tsaus ntuj
Yog koom nrog Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86714442107?pwd=SGxDVmErMVB3L29ZbFRqWTJLa2hjQT09
Lub Rooj Sib Tham ID: 867 1444 2107
Cov lej cim: 977252

Peb Hlis 27, 2024 (English) - 5:00 teev sawv ntxov txog 6:30 teev tsaus ntuj
Yog koom nrog Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87390570177?pwd=YnBPektrZGhCM0lzT2p2Y01IbkUxZz09
Lub Rooj Sib Tham ID: 873 9057 0177
Cov lej cim: 848652