Pawg Kws Pab Tswv Yim Rau Kev Txiav Txim Siab Tus Kheej Lub Rooj Sib Tham 5/10/21 thaum 12:30 teev tsaus ntuj

Hnub Monday, Peb Hlis 8, 2021 thaum 12:30 teev tsaus ntuj - 2:00 teev tsaus ntuj

Ntawm Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83396865788?pwd=ODh2M3dqNmtxQmFyK2ZuVHU0NEthUT09

lossis koj tuaj yeem hu rau hauv.

Hu-hauv: (669) 900-6833 |  Lub rooj sib tham ID: 833 9686 5788 |  Lo lus zais: 138624

5-10-21 SDAC Cov Txheej Txheem