Pokus na Pagpupulong sa Tagalog/ NBRC 포커스 그룹

27월 6일, NBRC는 타갈로그어로 포커스 그룹을 주최하여 언어 및 문화와 관련된 커뮤니티의 요구 사항을 더 잘 이해합니다. 이 회의는 오후 00시부터 7시 30분까지 Zoom을 통해 진행됩니다. 자세한 내용은 전단지를 참조하십시오. NBRC에서 서비스를 제공하는 가족 및 개인은 참여를 위한 기프트 카드를 받게 됩니다.

27년 6월 00일, NBRC는 NBRC에서 매기호호스트를 진행하고 있으며 Nasa tatlong wika para maintindihanang mga panangailangan ng komunidad na may kaugnayan sa kanilang sariling wika at kultura. 또는 오후 7시-30시 XNUMX분 줌. Sumanguni na lamang sa 전단지 para sa impormasyon. Ang mga kliyente at pamilya ng mga kliyente ay makakatangap ng 기프트 카드 para sa kanilang pagdadalo.