NBRC 커뮤니티 대화/Sumali Kayo sa Pag-pupulong sa Komunidad 03/17/2023

3 월 17th  오전 10시부터 오후 12시까지 NBRC는 서비스 구매(POS) 데이터에 대한 토론에 참여하고 피드백과 권장 사항을 적극적으로 듣기 위해 커뮤니티 대화를 주최할 예정입니다. 이 회의는 영어 통역과 함께 타갈로그어의 Vallejo John F. Kennedy 도서관에서 직접 주최됩니다. 자세한 내용은 전단지를 참조하십시오.

 

17월 10일 오전 00:12 - 오후 00:XNUMX, NBRC는 NBRC의 최고 호스트인 ng diskusyon sa mga pamayanan입니다. 주제 및 서비스 구매(POS) 데이터. Ang NBRC ay interesadong marinig ang inyong opinyon at mga komento. 개인적인 만남은 Vallejo John과의 만남입니다. F. 케네디 도서관. Ang meeting ay ipiprisinta sa Tagalog na mayroong English na interpretasyon. Sumangguni na lamang sa 전단지 para sa kadagdagang impormasyon.