Pagdiriwang ng Ika-50 Anibersaryo!

Minamahal na NBRC Community at Vendor,

 

Ikinalulugod naming anyayahan ka sa NBRC's 50th Ang pagdiriwang ng anibersaryo ay gaganapin sa Setyembre 28th mula 4:00-6:00 pm.

 

Pakitingnan ang link sa ibaba at samahan kami para sa napakaespesyal na kaganapang ito. Hinihiling namin na ikaw RSVP sa lalong madaling panahon.

 

Salamat, inaasahan naming makita ka sa hindi malilimutang kaganapang ito.

 

http://evite.me/4QkBYj9Ker