AB 637 Public Meeting ika-1 ng Pebrero 10:00 am

Paunawa para sa: AB 637 Panukala at Paunawa ng Pampublikong Pagpupulong

Enero 17, 2023

Ang North Bay Regional Center (NBRC) ay magho-host ng virtual public meeting sa Pebrero 1, 2023 at

10:00 ng umaga, upang talakayin ang isang panukala na isusumite sa Department of Developmental Services (DDS), na humihiling na talikuran ang paggamit ng mga median na rate sa buong estado, na nauugnay sa mga sumusunod na code ng serbisyo: 056, 115, 116, at 117; alinsunod sa Welfare and Institution Code § 4691.9 (a),.

Kasama sa kahilingang ito ang kasalukuyang ibinebenta at bagong mga Psychologist ng NBRC na nagbibigay ng Mga Pagsusuri sa Intelektwal at/o Autism. Kakayanin ng waiver na ito ang NBRC, ang kakayahang kumpletuhin ang napapanahong pagsusuri sa pagiging karapat-dapat para sa mga prospective na aplikante. Ang NBRC ay kumpiyansa na ang pagwawaksi sa estatwa na ito ay magpapataas ng pagiging available ng provider, at bilang resulta, mapabilis ang timeline para sa pagtukoy ng pagiging karapat-dapat para sa kliyente/pamilyang access sa Regional Center Services. Tinatantya ng NBRC na tataas ng waiver na ito ang pagbili ng paggasta sa serbisyo ng $423,644.36 bawat taon, direktang nauugnay sa mga sikolohikal na pagsusuri. Bilang karagdagan, gagamitin ng NBRC ang pinahusay na rate upang tugunan ang pangangailangan ng mga Bilingual Psychologist na suportahan ang mga kliyente at pamilyang hindi nagsasalita ng Ingles. Ang isang mapagkumpitensyang rate ay magbibigay-daan sa NBRC na suportahan ang aming tatlong magkakaibang lugar ng catchment na binubuo ng mga county ng Sonoma, Napa, at Solano nang mas epektibo. Panghuli, upang maisakatuparan ang layunin ng pagsasama, pagkakaiba-iba, at pagkakapantay-pantay, ang NBRC ay kailangang magbigay ng mga karampatang rate upang kumuha ng mga kwalipikadong tagapagbigay ng serbisyo sa English, Bilingual at Bicultural upang pagsilbihan ang ating mga marginalized na populasyon.

Ang kahilingang ito alinsunod sa Title 17 Sections: CCR § 52082, CCR §57300 (c),  CCR § 57210(a)(19) at Welfare Institution Codes (WIC) WIC 4691.9 (a)

Mangyaring sumali sa amin upang suriin ang panukalang ito:

Kailan: Pebrero 1, 2023 nang 10:00 am

Saan: Sa pamamagitan ng Zoom (telepono o video)

Mga Nakasulat na Komento: Maaaring isumite sa vendor@nbrc.net sa pamamagitan ng 02/02/23 

I-zoom ang Impormasyon:

Sumali sa Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83731739572?pwd=QmdUUm43c3RST1dzZUNudm1kRzZqUT09

Meeting ID: 837 3173 9572

Passcode: 595801

Tumawag sa Impormasyon

I-dial sa pamamagitan ng iyong lokasyon

+1 669 444 9171 US

Meeting ID: 837 3173 9572

Passcode: 595801