Mga Pulong ng Lupon

Ang Susunod na Pagpupulong ng Lupon ay sa Hulyo 10, 2024 sa ganap na 6:00 ng gabi sa Tanggapan ng Napa ng NBRC o sa pamamagitan ng Zoom.

610 Airpark Road

Napa, CA 94558

 

Mangyaring i-click ang link sa ibaba upang sumali sa Zoom Webinar:

https://us02web.zoom.us/j/89709687840?pwd=QjlIcTc0dzBBNXA2OEpLanVjOFltUT09

O Telepono: 1 669 900 6833
Webinar ID: +897 0968 7840
password: 912329

Mangyaring makipag-ugnayan sa (707) 256-1224 para sa impormasyon o akomodasyon. Nagbibigay ng mga serbisyo sa pagsasalin ng Spanish at American Sign Language.

Se Habla Español

Available ang American Sign Language Interpretation

Ang North Bay Regional Center Board of Director minuto ay nai-post dito para sa pagsusuri. Mag-click sa link sa ibaba upang magbasa nang higit pa:

2024

Hunyo 5, 2024 Taunang Board Meeting Packet – 

Mayo 1, 2024 Board Meeting Packet

Abril 3, 2024 Board Meeting Packet

Marso 6, 2024 Board Meeting Packet – Attachment (Inaprubahan na BOF Request RW 2-29-24)

Pebrero 7, 2024 Board Meeting Packet

Enero 3, 2024 Board Meeting Packet

2023

Disyembre 6, 2023 Board Meeting Agenda

Nobyembre 1, 2023 Board Meeting Packet – kalakip 1 –kalakip 2

Oktubre 4, 2023 Board Meeting Packet - NBRC Outreach Engagement Presentation

Setyembre 6, 2023 Board Meeting Packet – pagkagiliw

Walang August 2023 Board Meeting

Hulyo 19, 2023 Board Meeting Packet – kalakip 1 - kalakip 2 – kalakip 3

Hunyo 7, 2023 Taunang Packet ng Pagpupulong – Panoorin Dito ang Taunang Board Meeting

Mayo 3, 2023 Board Meeting Packet-kalakip-kalakip 2

Abril 5, 2023 Board Meeting Packet

Marso 1, 2023 Board Meeting Packet

Pebrero 1, 2023 Board Meeting Packet

Enero 4, 2023 Board Meeting Packet – kalakip

2022

Disyembre 7, 2022 Board Meeting Packet

Nobyembre 2, 2022 Board Meeting Packet – pagkagiliw

Oktubre 5, 2022 Board Meeting Packet – pagkagiliw

Setyembre 7, 2022 Board Meeting Packet

Walang August 2022 Board Meeting

Hulyo 6, 2022 Board Meeting Packet - Pagtatanghal ng NCI

Hunyo 1, 2022 Taunang Board Meeting Packet – Panoorin Dito ang Taunang Board Meeting

Mayo 4, 2022 Board Meeting Packet

Abril 6, 2022 Board Meeting Packet – pagkagiliw

Marso 2, 2022 Board Packet – pagkagiliw

Pebrero 2, 2022 Board Packet – pagkagiliw

Enero 5, 2022 Board Packet – pagkagiliw

2021

Disyembre 1, 2021 Board Packet-  pagkagiliw

Nobyembre 3, 2021 Board Packet – pagkagiliw

Oktubre 6, 2021 Board Packet

Setyembre 1, 2021 Board Packet

Hulyo 7, 2021 Board Packet

Hunyo 2, 2021 Board Packet

Mayo 5, 2021 Board Packet

Abril 7, 2021 Board Packet - kalakip 1kalakip 2

Marso 3, 2021 Board Packet - kalakip 1

Pebrero 3, 2021 Board Packet - pagkagiliw

Walang Pagpupulong sa Lupon noong Enero 2021

2020

Disyembre 2, 2020 Board Packet

Nobyembre 4, 2020 Board Packet

Oktubre 7, 2020 Board Packet

Setyembre 2 2020 Board Packet

Hulyo 15, 2020 Board Packet

Hunyo 3, 2020 Taunang Board Meeting Meeting Packet

Mayo 6, 2020 Board Packet

Abril 1, 2020 Board Packet - karagdagang direktiba ng DDS

Marso 4, 2020 Board Packet

Pebrero 5, 2020 Board Packet - pagkagiliw

2019

Disyembre 4, 2019 Board Agenda, Minuto at Packet - kalakip 1 | kalakip 2

Nobyembre 6, 2019 Board Agenda, Minuto at Packet

Oktubre 2, 2019 Board Agenda, Minuto at Packet

Setyembre 4, 2019 Board Agenda, Minuto at Packet

Hulyo 10, 2019 Board Agenda, Minuto at Packet

Hunyo 5, 2019 Board Agenda, Minuto at Packet

Mayo 1, 2019 Board Agenda, Minuto at Packet

Abril 3, 2019 - kalakip

Abril 3, 2019 Board Agenda, Minuto at Packet

Marso 6, 2019 Board Agenda, Minuto at Packet

 

Pebrero 6, 2019 Board Agenda, Minuto at Packet - pagkagiliw

2018

Disyembre 5, 2018 Board Packet, Agenda at Minuto - pagkagiliw

Nobyembre 7, 2018 Board Agenda, Minuto at Packet

Oktubre 3, 2018 Board Agenda, Minuto at Packet

Setyembre 14, 2018 Board Agenda, Minuto at Packet

Setyembre 5, 2018 Board Agenda, Minuto at Packet

Hulyo 2018 Board Agenda, Minuto at Packet

Hunyo 2018 Board Agenda, Minuto at Packet

Mayo 2018 Board Agenda, Minuto at Packet

Abril 2018 Board Agenda, Minuto at Packet

Marso 2018 Board Agenda, Minuto at Packet

Pebrero 2018 Board Agenda, Minuto at Packet

2017

Disyembre 2017 Board Agenda, Minuto at Packet

Oktubre 2017 Board Agenda, Minuto at Packet

Setyembre 2017 Board Agenda, Minuto at Packet

Hulyo 2017 Board Agenda, Minuto at Packet

Hunyo 2017 Taunang Agenda ng Lupon, Minuto at Packet

Mayo 2017 Board Agenda, Minuto at Packet

Abril 2017 Board Agenda, Minuto at Packet

Marso 2017 Board Agenda, Minuto at Packet

Pebrero 2017 Board Agenda, Minuto at Packet

2016

Lupon ng Disyembre 2016 Agenda, Minuto at Pakete

Nobyembre 2016 Board Agenda, Minuto at Packet

Oktubre 2016 Lupon Agenda, Minuto at Pakete

Setyembre 2016 Board Agenda, Minuto at Pakete

Hulyo 2016 Board Agenda, Minuto at Packet

Hunyo 2016 Board Agenda, Minuto at Packet

Mayo 2016 Board Agenda, Minuto at Pakete

Abril 2016 Board Agenda, Minuto at Packet

Marso 2016 Board Agenda, Minuto at Pakete

Pebrero 2016 Board Agenda, Minuto at Pakete

2015

Disyembre 2015 Board Agenda, Minuto at Pakete

Nobyembre 2015 Board Agenda, Minuto at Pakete

Oktubre 2015 Board Agenda, Mga Minuto & Packet

Setyembre 2015 Board Agenda, Minuto at Packet

Hulyo 2015 Board Agenda, Minuto at Pakete

Hunyo 2015 Board Agenda, Minuto at Pakete

Mayo 2015 Lupon Agenda, Minuto at Pakete

Abril 2015 Board Agenda, Minuto at Packet

Marso 2015 Board Agenda, Minuto at Packet

2014

Disyembre 2014 Mga Minuto

Nobyembre 2014 Mga Minuto

Oktubre 2014 Mga minuto

Setyembre 2014 Mga Minuto

Hulyo 2014 Mga Minuto

Mayo 2014 Minuto

Abril 2014 Mga minuto

Marso 2014 Mga Minuto

Pebrero 2014 Mga minuto

2013

Disyembre 2013 Mga Minuto

Nobyembre 2013 Mga Minuto

Oktubre 2013 Mga minuto

Setyembre 2013 Mga Minuto