Lanterman Act

Lanterman Developmental Disabilities Services Act

Ang Lanterman Developmental Disabilities Act ("Lanterman Act" o "the Act") ay ang batas na nagbibigay sa mga taong may mga kapansanan sa pag-unlad sa California ang karapatan sa mga serbisyo at suporta na magpapahintulot sa kanila na mabuhay ng mas malayang buhay. Ang Lanterman Act ay nagsisimula sa seksyon 4500 at tumatakbo sa pamamagitan ng seksyon 4846 ng California Welfare and Institutions Code. Ang mga serbisyo at suporta ay dapat matugunan ang parehong mga pangangailangan at ang mga pagpipilian ng bawat tao nang isa-isa: §§ 4501, 4512 (b). Upang matuto nang higit pa tungkol sa Lanterman Act, pindutin dito