Sino Paglilingkod namin

Nagbibigay ang North Bay Regional Center ng adbokasiya, serbisyo, suporta, at koordinasyon ng pangangalaga sa mga bata at matatanda na na-diagnose na may kapansanan sa intelektwal at kaunlaran at kanilang mga pamilya sa mga lalawigan ng Napa, Sonoma, at Solano.

Nakikipagsosyo kami sa mga samahan at ahensya na batay sa pamayanan upang bigyan ng kapangyarihan ang aming mga kliyente na umunlad at mabuhay nang nakapag-iisa hangga't maaari sa loob ng mga pamayanang pinaglilingkuran ng heograpiya, kultura, at etniko.

Upang malaman ang tungkol sa kasaysayan ng panrehiyong sistema ng sentral at kung sino ang aming pinaglilingkuran, tingnan Nagsasalita Kami para sa Katarungan.

Dalawang programa ang magagamit sa NBRC para sa mga indibidwal na makatanggap ng mga serbisyo mula sa: Maagang simula at ang Lanterman Act.

Maagang simula ay isang programa na pinopondohan ng federally para sa mga sanggol at bata na may kapansanan sa 3 na nakatuon sa mga serbisyong maagang interbensyon:

 • Dapat na residente ng Solano, Sonoma, o Napa County
 • Walang mga kwalipikasyon sa pananalapi

Kabilang sa mga karapat-dapat na bata ang mga sanggol o bata na:

 • magkaroon ng isang makabuluhang pagkaantala sa hindi bababa sa isang lugar ng pag-unlad,
 • magkaroon ng isang itinatag kondisyon ng panganib na may isang kilalang posibilidad ng nagiging sanhi ng isang kapansanan o pagkaantala, o
 • mayroong matinding paningin, pandinig, o orthopaedic ("mababa lamang ang insidente") na kundisyon,
 • ay nasa "mataas na peligro" na makaranas ng mga pagkaantala sa pag-unlad o kapansanan dahil sa isang kumbinasyon ng mga kadahilanan ng peligro na biomedical.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang aming pahina ng Maagang Pamamagitan dito.


Lanterman Program ng NBRC ay pinondohan sa pamamagitan ng parehong mga kontrata ng estado at pederal at para sa mga bata na 3 taong gulang pataas, mga kabataan, at mga matatanda sa gayon nakasentro sa buong buhay na mga serbisyo:

 • Dapat na residente ng Solano, Sonoma, o Napa County
 • Walang kinakailangang mga kwalipikasyon sa pananalapi
 • Ang mga indibidwal ay dapat na masuri na may kapansanan sa pag-unlad (tingnan sa ibaba) na nagsisimula bago ang ika-18 kaarawan ng isang tao, inaasahang magpapatuloy nang walang katiyakan, at kung saan nagtatanghal ng matibay (Sek 4512 W & I Code) pagkabalda:
 • Intelektwal na Kapansanan (dating Mental Retardation) - Ang isang neurodevelopmental disorder na nailalarawan sa pamamagitan ng mga kakulangan sa pag-uugali ng intelektwal na nakumpirma ng clinical assessment at intellectual testing (isang score ng IQ na humigit-kumulang sa 70 o sa ibaba sa isang indibidwal na pinangangasiwaan ng pagsubok ng katalinuhan); at mga kakulangan sa pag-andar sa pag-andar sa maraming mga kapaligiran.
 • Cerebral Palsy - (kilala rin bilang CP) ay isang karamdaman na nakakaapekto sa kilusan ng katawan at koordinasyon ng kalamnan. Maaari itong maging sanhi ng alinman kapag ang utak ay hindi nagkakaroon ng maayos sa panahon ng pagbubuntis o kung may pinsala sa utak bago, sa panahon, o pagkatapos ng kapanganakan.
 • Himatay - Ang isang disorder na kung saan ang mga pangunahing sintomas ay seizures sanhi ng abnormal electrical aktibidad ng utak. Ang pagiging karapat-dapat ay batay sa isang sakit na pang-aagaw na walang kontrol o hindi mahusay na kontrolado sa kabila ng interbensyong medikal at pagsunod sa paggamot sa medisina.
 • Autism - Ang isang neurodevelopmental disorder na nailalarawan sa pamamagitan ng paulit-ulit na kapansanan sa kapalit na panlipunan komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa lipunan pati na rin ang pinaghihigpitan at paulit-ulit na mga pattern ng pag-uugali, mga interes o mga gawain. Ang mga sintomas ay naroroon mula sa maagang pagkabata. Ang iba pang mga kondisyon ng pag-iwas sa sakit-na malapit na nauugnay sa intelektwal na kapansanan o nangangailangan ng katulad na paggamot sa iniaatas ng mga taong may kapansanan sa intelektwal.
 • Iba pang mga kondisyon maaaring isaalang-alang kung ang indibidwal ay nangangailangan ng mga serbisyo na katulad ng na kakailanganin para sa isang indibidwal na masuri na may kapansanan sa intelektwal.

Isang "malaking kapansanan" bawat code ng Welfare and Institutions ng California (magagamit na karagdagang impormasyon dito), nangangailangan ng pagkakaroon ng mga makabuluhang limitasyon sa pagganap sa tatlo o higit pa sa mga sumusunod na lugar na naaangkop sa edad ng tao:

 • Receptive and Expressive Language
 • Economic Self-Sufficiency
 • Pag-aaral
 • Pangangalaga sa Sarili
 • Direksyon sa Sarili
 • Kadaliang mapakilos
 • Kapasidad para sa Independent Living