Taunang Board Meeting sa Santa Rosa ika-5 ng Hunyo sa ika-6 ng gabi!

Ang Susunod na Taunang Pagpupulong ng Lupon ay sa Hunyo 5, 2024 sa ganap na 6:00 ng gabi sa NBRC Santa Rosa Office o sa pamamagitan ng Zoom.

520 Mendocino Avenue

Santa Rosa, CA 95401

Mangyaring i-click ang link sa ibaba upang sumali sa Zoom Webinar:

https://us02web.zoom.us/j/89709687840?pwd=QjlIcTc0dzBBNXA2OEpLanVjOFltUT09

O Telepono: 1 669 900 6833
Webinar ID: +897 0968 7840
password: 912329

Mangyaring makipag-ugnayan sa (707) 256-1224 para sa impormasyon o akomodasyon. Nagbibigay ng mga serbisyo sa pagsasalin ng Spanish at American Sign Language.

Se Habla Español

Available ang American Sign Language Interpretation

Hunyo 5, 2024 Taunang Board Meeting Meeting Packet