ARCA Housing Advocacy Webinar Huwebes, ika-7 ng Disyembre

Halina't sumali sa Association of Regional Center Agencies para sa kanilang susunod na webinar sa Housing Advocacy sa Huwebes Disyembre 7th sa 2pm-3pm! Kabilang sa mga paksa ng talakayan ang pangangailangan para sa abot-kayang pabahay para sa mga indibidwal na pinaglilingkuran ng sentrong pangrehiyon at kung paano sila makakapagsulong ng higit pa. Kinakailangan ang pagpaparehistro para sa kaganapang ito. Mangyaring bisitahin ang sumusunod na link upang magparehistro: https://bit.ly/arca-housing