Kaganapan sa Buwan ng Black History noong ika-27 ng Pebrero

Samahan kami sa Pebrero 27, 2024 mula 11AM hanggang 2PM para sa isang kaganapang mayamang kultura sa aming NBRC Napa Office. Ang libreng kaganapang ito ay bukas sa mga kliyente, pamilya, kawani, at tagapagbigay ng serbisyo ng NBRC. Isang Black History Month Art Contest ang gaganapin para sa mga kliyente ng NBRC. Ang mga pagsusumite ng sining ay dapat bayaran sa 2/19! Bilang karagdagan sa mga kasiyahan, isang resource fair ang gaganapin upang ipakita ang mga vendor ng NBRC at iba pang kapaki-pakinabang na mapagkukunan.

RSVP sa aming kaganapan sa pamamagitan ng pag-click sa link na ibinigay: https://bit.ly/BHMEVENT

Magrehistro para sa isang talahanayan sa pamamagitan ng link na ibinigay:  https://bit.ly/bhmtable

Para sa mga pagsusumite ng sining at para sa karagdagang impormasyon mangyaring makipag-ugnayan kay Abigail Andrade sa AbigailA@nbrc.net.