Pagpupulong ng Lupon ng Direktor – ika-6 ng Marso sa Fairfield

Ang Susunod na Pagpupulong ng Lupon ay sa Marso 6, 2024 sa ganap na 6:00 ng gabi sa Solano County Office of Education o sa pamamagitan ng Zoom.

5100 Business Center Drive, Fairfield, CA 94534

Mangyaring i-click ang link sa ibaba upang sumali sa Zoom Webinar:

https://us02web.zoom.us/j/89709687840?pwd=QjlIcTc0dzBBNXA2OEpLanVjOFltUT09

O Telepono: 1 669 900 6833
Webinar ID: +897 0968 7840
password: 912329

Mangyaring makipag-ugnayan sa (707) 256-1224 para sa impormasyon o akomodasyon. Nagbibigay ng mga serbisyo sa pagsasalin ng Spanish at American Sign Language.

Se Habla Español

Available ang American Sign Language Interpretation

Marso 6, 2024 Board Meeting Packet