Nangangalaga sa Kinabukasan-Bagong Programa para sa Mga Tagapag-alaga

 

Ikaw ba ay isang tagapag-alaga ng isang miyembro ng pamilyang nasa hustong gulang na may kapansanan? Ang Caring Futures ay isang bagong programa na nakatuon sa mga tagapag-alaga ng pamilya at nagbibigay ng pangmatagalang pagpaplano, suporta, kasanayan, at komunidad. Mangyaring bisitahin caringfutures.org upang matuto nang higit pa!