Caseload Ratio Public Stakeholder Meeting ika-16 ng Agosto

Noong Miyerkules Agosto 16th sa 6pm-7pm, ang North Bay Regional Center ay nagbahagi ng impormasyon tungkol sa aming mga caseload ratio na kumakatawan sa Mga Service Coordinator sa mga indibidwal na pinagsilbihan noong Marso 1, 2023, at ang aming plano na pahusayin ang mga ito. Hinikayat namin ang mga pampublikong ideya at rekomendasyon mula sa lahat ng stakeholder, kabilang ang Mga Service Provider, miyembro ng board, pamilya, at indibidwal na pinaglilingkuran namin. Mangyaring sumangguni sa sumusunod na presentasyon bilang sanggunian ng tinalakay.

Agosto 16, 2023 Pagtatanghal ng Caseload Ratio