Ang Kakayahang Umunlad sa Inisyatiba

Caseload Ratio Public Stakeholder Meeting ika-16 ng Agosto

Noong Miyerkules Agosto 16th sa 6pm-7pm, ang North Bay Regional Center ay nagbahagi ng impormasyon tungkol sa aming mga caseload ratio na kumakatawan sa Mga Service Coordinator sa mga indibidwal na pinagsilbihan noong Marso 1, 2023, at ang aming plano na pahusayin ang mga ito. Hinikayat namin ang mga pampublikong ideya at rekomendasyon mula sa lahat ng stakeholder, kabilang ang Mga Service Provider, miyembro ng board, pamilya, at indibidwal na pinaglilingkuran namin. Mangyaring sumangguni sa sumusunod na presentasyon bilang sanggunian ng tinalakay.

Agosto 16, 2023 Pagtatanghal ng Caseload Ratio

DDS- Mga Pagsasanay sa Tagabigay ng Serbisyo

Nagbibigay ang DDS ng pagsasanay sa mga service provider na interesadong lumahok sa Quality Incentive Program (QIP) Employment Capacity at Employment Access na mga hakbang. Ang QIP ay idinisenyo upang mapabuti ang mga resulta ng consumer, pagganap ng service provider, at ang kalidad ng mga serbisyo. Ang mga kalahok na tagapagbigay ng serbisyo na nakakatugon o lumalampas sa mga hakbang sa kalidad na binuo ng DDS na may input mula sa mga stakeholder, ay karapat-dapat para sa mga pagbabayad ng insentibo. Mangyaring sumangguni sa mga sumusunod na link upang magparehistro:

Pagsukat sa Kapasidad ng Trabaho

Panukala sa Pag-access sa Trabaho

 

Pagsasara ng Araw ng Kalayaan-Hulyo 4

Isasara ang NBRC bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Martes, Hulyo 4th. Magpapatuloy kami sa negosyo sa Miyerkules Hulyo 5th. Maligayang araw ng kalayaan sa iyo at sa iyong pamilya!

Ika-19 ng Hunyo Pagsasara Hunyo XNUMX

Isasara ang NBRC sa Lunes Hunyo 19, 2023, habang iniisip natin ang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Amerika, ang paggunita sa African American Freedom. Ipagpapatuloy namin ang negosyo sa Martes Hunyo 20, 2023. Maligayang Juneteenth!

Pagsasara ng Araw ng Memorial ika-29 ng Mayo

Bilang paggunita sa Memorial Day, isasara ang NBRC sa Lunes Mayo 29, 2023. Magpapatuloy kami sa negosyo sa Martes Mayo 30, 2023. Hangad namin sa iyo ang isang makabuluhan at di malilimutang Araw ng Memoryal!

Self-Determination Program Webinar sa ika-30 ng Marso

Ikaw ba ay isang kliyente o miyembro ng pamilya ng isang kliyente ng sentrong pangrehiyon? Alamin kung paano ka maaaring bigyan ng kapangyarihan ng Self-Determination Program sa Huwebes ika-30 ng Marso sa 2pm-3pm! Upang magparehistro mangyaring i-scan ang QR Code sa flyer o bisitahin ang sumusunod na link https://bit.ly/SDP3-30

 

Pagsara ng Araw ng Pangulo ika-20 ng Pebrero