Services client

Anong mga serbisyo ang ibinibigay ng NBRC?

Organisasyong Nakabatay sa Komunidad: Pagtatanghal ng North Bay Regional Center

Para sa karagdagang pag-access, ang presentasyon sa itaas ay magagamit din sa pamamagitan nito naki-click na link.

Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Pag-unlad - (Bahagyang) Listahan ng Mga Serbisyo at Paglalarawan sa Regional Center
Ang pag-post sa link sa itaas ay natutupad ang mga kinakailangan na matatagpuan sa Assembly Bill 959. Ang listahan ay binuo kasama ang input mula sa mga kawani ng rehiyonal na sentro, ang Association of Regional Center Agencies at ang State Council on Developmental Disability. Kasama sa listahan ang mga serbisyong karaniwang binibili ng mga panrehiyong sentro at paglalarawan para sa bawat serbisyo; gayunpaman, ang listahan ay hindi kumpleto na kasama ng lahat ng mga serbisyo at suporta sa rehiyonal na sentro. Isasalin at ipo-post din ng Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Pag-unlad ang listahan sa 10 karagdagang mga wika. Ang listahan ay matatagpuan sa DDS website.

Ang North Bay Regional Center ay nakatuon sa pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng mga serbisyo sa aming mga kliyente. Ang mga serbisyong ito ay isinaayos at dapat na nauugnay sa kapansanan ng kliyente. Ang mga magagamit na serbisyo ay maaaring may kasamang:

 • Pag-diagnose at pagsusuri
 • Pagpaplano ng Programa ng Indibidwal
 • Mga serbisyo sa pag-iwas
 • Pamamagitan ng krisis
 • Ang mga serbisyo ng suporta ng pamilya, tulad ng tinutukoy sa isang kaso ayon sa kaso
 • Pagtatanggol
 • Konsultasyon sa iba pang mga ahensya
 • Pagsusuri ng programa
 • Edukasyon sa Komunidad
 • Pag-unlad ng mapagkukunan ng komunidad
 • Koordinasyon ng mga serbisyo sa mga tagapagkaloob ng komunidad tulad ng paaralan, kalusugan, mapagkukunan ng kapakanan at libangan
 • Pagpaplano ng transisyon

Ang mga sentrong pangrehiyon ay hindi nagbibigay ng direktang mga serbisyo, ngunit sa halip ay nakakontrata Mga Tagabigay ng Serbisyo ng NBRC, o Mga Nagbebenta, para sa direktang mga serbisyo. Sa pagpupulong sa mga koponan ng suporta ng mga indibidwal, sinusuri ng mga Coordinator ng NBRC para sa mga pangangailangan sa suporta na nagbibigay-daan sa mga indibidwal na mabuhay nang nakapag-iisa hangga't maaari sa proseso ng Indibidwal na Plano ng Programa (IPP).


 Pagpapasiya ng Sarili

Ginagawa ng California ang mga kinakailangang hakbang upang ilunsad ang Self-Determination Program (SDP). Nagbibigay ng higit na kalayaan, kontrol, at responsibilidad ang mga kliyente at pamilya sa pagpili ng mga serbisyo at suporta, ang NBRC at ang Konseho ng Estado sa rehiyonal na tanggapan ng Developmental Disabilities ay nagtutulungan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa SDP sa aming komunidad. Para sa karagdagang impormasyon at / o sumali sa grupong stakeholder, mag-click sa flyer sa ibaba at magbasa nang higit pa tungkol sa Self-Determination dito.   Tingnan ang video tungkol sa Self Determination dito. Maaari mo ring tingnan ang NBRC's Pahina ng Pagpapasiya ng Sarili dito para sa mga petsa ng pulong at higit pang impormasyon.

SD sa Plain Language

Programa sa Pag-aalaga sa Sarili (En Espanol)

Pagpaparehistro ng Sarili: mga tagubilin tungkol sa pagpapalista sa Programa sa Pag-aakma sa Sarili at kung paano pipili ang mga kalahok.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng kliyente, pakitingnan ang mga tukoy na paglalarawan ng serbisyo sa website na ito at kumunsulta sa iyong Nambro Serbisyo Coordinator o nagpadala ng mga katanungan sa: SDP@nbrc.net