Suportadong Pag-empleyo ng Grupo

Suportadong Pag-empleyo ng Grupo  ay mga serbisyo sa pamamagitan ng Kagawaran ng Rehabilitasyon na nagbibigay ng mga serbisyo at pagkakataon para sa mga taong may kapansanan sa pag-unlad upang makakuha ng pinagsamang mga opsyon sa trabaho sa pamayanan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Pamahalaang Sinusuportahan ng Pangkat mangyaring pindutin dito.