Indibidwal na Suportadong Pagtatrabaho

Naniniwala ang NBRC na dapat suportahan ang suporta sa mga taong may mga kapansanan sa pag-unlad upang mabigyan ang pinakamahusay na pagkakataon upang mapanatili ang trabaho at magbigay para sa pag-unlad sa karera.

Ang "Indibidwal na Sinusuportahang Trabaho" ay ang pagturo sa trabaho at iba pang sinusuportahang serbisyo sa pagtatrabaho para sa mga kliyente na pinaglilingkuran ng panrehiyong sentro sa suportadong paglalagay ng trabaho sa isang job coach-to-consumer ratio na isa-sa-isa, hanggang sa makamit ang pagtatrabaho. Ang mga indibidwal na serbisyo ay maaaring ibigay sa o sa offsite ng trabaho.

Pindutin dito para sa karagdagang impormasyon.