Buhay sa Komunidad

Ang North Bay Regional Center ay nakikipag-ugnay sa direktang mga service provider na nagbibigay ng suporta para sa isang indibidwal na may kapansanan sa pag-unlad na manirahan sa pamayanan at tantyahin ang pamumuhay ng mga indibidwal na walang mga kapansanan sa pag-unlad. Sa pagtatapos na iyon ay nagbibigay ang North Bay Regional Center sa mga indibidwal na may mga kapansanan sa pag-unlad ng iba't ibang mga kaayusan sa pamumuhay na nagtataguyod ng mga pagkakataong manirahan sa hindi gaanong mahigpit na kapaligiran na pinakaangkop upang matugunan ang mga pangangailangan ng indibidwal.

Ang mga halimbawa ng mga kaayusan sa pamumuhay ay kinabibilangan ng:

  • Mga Pasilidad sa Pangangalagang Pangkomunidad
  • Mga Ahensya sa Pamilya ng Pamilya
  • Independent at Suportadong Mga Serbisyo sa Pamumuhay
  • Intermediate Care Facilities

Ang lahat ng mga opsyon sa pag-aayos ng pamumuhay ay tinalakay sa pulong ng Pangkat ng Pagpaplano ng Indibidwal na Programa.

Living Fact Sheet Sheet

Mga Spact Sheet ng Sp.Living options