Mga Ahensya sa Pamilya ng Pamilya

Ang isang Family Home Agency (FHA) ay nagtatatag at nag-apruba ng mga tahanan ng pamilya na nag-aalok ng pagkakataon hanggang sa dalawang may sapat na gulang na mga indibidwal na may mga kapansanan sa intelektwal bawat tahanan upang manirahan sa isang pamilya at makibahagi sa pakikipag-ugnayan at mga responsibilidad ng pagiging bahagi ng isang pamilya. Tumatanggap ang indibidwal ng kinakailangang serbisyo at suporta mula sa pamilya, mga ahensya at pamayanan upang paganahin ang indibidwal na maging isang kasali na miyembro ng pamilya at ang pamayanan kung saan naninirahan ang pamilya. Pinapayagan ng pag-aayos ng bahay ng pamilya ang pagbabahagi ng pagkain, tirahan, karanasan, responsibilidad at pagmamahal.

Ang FHA's ay responsable para sa pagrekrut, pagsasanay, pag-apruba at pagsubaybay sa mga tahanan ng pamilya, pati na rin ang pagbibigay ng patuloy na suporta sa mga tahanan ng pamilya. Ang mga kawani ng serbisyong panlipunan na pinagtatrabahuhan ng FHA ay regular na bumibisita sa tahanan ng pamilya upang matiyak na ang mga kinakailangang serbisyo at suporta ay nasa lugar na, at ang laban sa pagitan ng pamilya at ng bagong miyembro ng pamilya ay mabubuhay, at patuloy na maaaring buhayin.

Para sa karagdagang impormasyon, basahin dito.