Independent Living Services

pinakamahusay na dahlia pagtutubigAng Independent Living Services (ILS) ay idinisenyo upang magbigay ng tagubilin sa mga may sapat na gulang sa mga kritikal na kasanayan na nauugnay sa pamumuhay nang malaya hangga't maaari sa pamayanan. Ang mga kasanayang itinuro ay maaaring isama, ngunit hindi limitado sa: pagluluto, paglilinis, pamimili, pagpaplano ng menu, pamamahala ng pera, kadaliang kumilos, paggamit ng mga mapagkukunan ng pamayanan, at pag-uugaling mapagtiwala sa sarili na maaaring kailanganin ng isang may sapat na gulang upang maging matagumpay sa gawaing ito.

Ang ILS ay ibinibigay sa sariling bahay o apartment ng isang tao, o sa loob ng tahanan ng pamilya ng bawat tao bawat bagong batas simula sa Enero 1, 2015:

"Ang mga sentrong pangrehiyon ay dapat magbigay ng mga independiyenteng serbisyo sa mga kasanayan sa pamumuhay sa isang may sapat na gulang na konsyumer, na naaayon sa kanyang indibidwal na plano sa programa, na nagbibigay sa mamimili ng pagsasanay na kasanayan sa pag-andar na nagbibigay-daan sa kanya upang makakuha o mapanatili ang mga kasanayan upang mabuhay nang nakapag-iisa sa kanyang sariling tahanan , o upang makamit ang higit na kalayaan habang nakatira sa bahay ng isang magulang, miyembro ng pamilya, o ibang tao. "

Inaasahan na ang ILS ay magreresulta sa pangangailangan para sa minimal na patuloy na suporta (pagpapanatili) pagkatapos makumpleto ang pormal na pagsasanay.

Para sa karagdagang impormasyon, basahin dito.