Mga Apela at Makatarungang Pagdinig

Ang North Bay Regional Center (NBRC) ay nakatuon sa pagbubuo ng matibay na pakikipagsosyo sa mga indibidwal at pamilya at pagiging tumutugon sa mga natatanging at indibidwal na pangangailangan ng serbisyo sa bawat tao. Gayunpaman sa kabila ng aming pinakamahusay na pagsisikap, maaaring may isang oras kung kailan ang isang aplikante para sa, o isang tumatanggap ng, mga serbisyo mula sa NBRC ay hindi sumasang-ayon sa isang desisyon na ginawa namin.

Kung gayon, maaari mong hilingin sa amin na repasuhin ang aming desisyon upang matiyak na ang lahat ng impormasyon ay isinasaalang-alang. Karamihan sa mga isyu ay nalutas sa impormal sa pamamagitan ng paggamit ng bukas na mga talakayan sa iyong Coordinator ng Serbisyo o sa kanyang superbisor. Gayunpaman, kung ang bagay ay patuloy na hindi nalulutas sa iyong kasiyahan, maaari kang humiling na makilahok sa Proseso ng Makatarungang Pagdinig. Maaaring kabilang dito ang pamamagitan, isang impormal na pagdinig o isang makatarungang pagdinig.

Ang Seksyon ng Kodigo sa Kawanggawa at Institusyon ng California ay nagtatakda na ang mga Sentral ng Rehiyon ay magkakaroon ng patas na pamamaraan sa pagdinig para malutas ang mga labanan sa pagitan ng Sentral ng Rehiyon at mga aplikante para sa, o mga tatanggap, ng serbisyo. Maaaring gamitin ito upang mag-apela sa anumang pagkilos ng Regional Center na pinaniniwalaan na labag sa batas, diskriminasyon o hindi sa pinakamainam na interes ng aplikante o tatanggap. Maaari mo pindutin dito upang ma-access ang form ng Kahilingan sa Makatarungang Pagdinig. Maaari mo ring pindutin dito upang matuto nang higit pa tungkol sa Patakaran sa Whistle Blower ng Komunidad at Staff.