Mga Mapagkukunang Maagang Simula

Mangyaring suriin ang mga sumusunod na link para sa karagdagang impormasyon pati na rin tingnan ang aming "Kumuha ng Isang Minuto" na Kampanya sa Impormasyon!

Maagang Pagsisimula ng California

Zero hanggang Tatlo

Unang 5 California

Nagsasalita ng Autism

Mga Milestones ng CDC Development

"MAG-MINUTO"

Kumuha ng isang Minute flyer - Ingles

Kumuha ng isang Minute flyer - Espanyol

Kumuha ng Minute flyer - Tagalog

Kumuha ng Minute flyer - Tradisyunal na Tsino

Sumakay ng Minute flyer - Vietnamese