Self-Determination Program (SDP)

 

 

Pagbati sa ating pinahahalagahang pamayanan!

Maligayang pagdating sa isang ganap na bagong paraan upang isipin, planuhin at mabuhay ang iyong buhay. Maligayang pagdating sa Self-Determination Program. Inaasahan namin ang pagsagot sa lahat ng iyong mga tanong na nauugnay sa SDP at pagsuporta sa iyo sa bawat hakbang ng proseso ng pagpapatala. Mangyaring ipaalam sa amin kung paano kami makakatulong sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa aming SDP Team. Mangyaring isama ang pangalan ng kliyente ng NBRC upang matiyak na ang iyong kumpletong pangkat ng sentrong pangrehiyon ay masusuportahan ka sa iyong paglalakbay; mula sa iyong paunang pagtatanong hanggang sa iyong paglipat sa programa at higit pa. Masaya naming inaabangan ang panahon na makarinig mula sa iyo!

May pagpapahalaga,

Ang iyong NBRC SDP Team
sdp@nbrc.net

 


Simulan ang Iyong Paglalakbay sa Pagpapatala


 

Mga Hakbang sa Pagpapatala

 

Paparating na Kaganapan
  • Pagpupulong ng Advisory Committee: ika-12 ng Setyembre mula 12:30 – 2 pm sumali

 

Mga Mapagkukunan ng SDP