Programa ng Pagpapasya sa Sarili (SDP)

Cómo tener acceso al sitio web en Español

Available na ang Libreng SDP Coaching!

Ang Education Spectrum ay may pangkat ng mga karanasang Coach na magagamit para sa mga kalahok at pamilya na interesadong lumipat sa Self-Determination Program sa North Bay Regional Center (NBRC). Nakikipagtulungan sila sa kawani ng Regional Center para gabayan ang mga tao sa proseso. Ang serbisyong ito ay LIBRE para sa mga kalahok at pamilya ng NBRC at binabayaran ng grant na iginawad sa Education Spectrum ng Self-Determination Advisory Committee ng NBRC.

Ang pagsisimula sa iyong paglalakbay sa pagpapatala ay kasingdali ng pag-click sa button sa ibaba!

 

¡Entrenamiento SDP gratuito ahora disponible!

Education Spectrum tiene un equipo de Entrenadores experimentados disponibles for los participantes y las familias interestadas en la transición al Programa de Autodeterminación en el Centro Regional del Norte de la Bahía (NBRC). Trabajan en colaboración con el personal del Centro Regional para guiar a las personas a través del proceso. este servicio es LIBRE para sa mga kalahok y las familias de NBRC y se paga con una subvención otorgada a Education Spectrum por el Comité Asesor de Autodeterminación de NBRC.

¡Comenzar su viaje de inscripción es tan facil como hacer click en el botón at continuación!


Mga Hakbang sa Pagpapatala
Paparating na Kaganapan
Mga Mapagkukunan ng SDP