Programa ng Pagpapasya sa Sarili (SDP)

Cómo tener acceso al sitio web en Español

Available na ang Libreng SDP Coaching!

Ang Phoenix Facilitation ay may pangkat ng mga bihasang Coach na magagamit para sa mga kalahok at pamilya na interesadong lumipat sa Self-Determination Program sa North Bay Regional Center (NBRC). Nakikipagtulungan sila sa kawani ng Regional Center para gabayan ang mga tao sa proseso. Ang serbisyong ito ay LIBRE para sa mga kalahok at pamilya ng NBRC at binabayaran ng grant na iginawad sa Phoenix Facilitation ng Self-Determination Advisory Committee ng NBRC.

Ang pagsisimula sa iyong paglalakbay sa pagpapatala ay kasingdali ng pag-click sa button sa ibaba!

 

¡Entrenamiento SDP gratuito ahora disponible!

Phoenix Facilitation tiene un equipo de Entrenadores experimentados disponibles for los participantes y las familias interestadas en la transición al Programa de Autodeterminación en el Centro Regional del Norte de la Bahía (NBRC). Trabajan en colaboración con el personal del Centro Regional para guiar a las personas a través del proceso. este servicio es LIBRE para sa mga kalahok sa pamilya ng NBRC y se paga con una subvención otorgada a Phoenix Facilitation por el Comité Asesor de Autodeterminación de NBRC.

¡Comenzar su viaje de inscripción es tan facil como hacer click en el botón at continuación!


Mga Hakbang sa Pagpapatala
Paparating na Kaganapan
  • Pagpupulong ng Advisory Committee (Espesyal na Sesyon): Pebrero 13, 2023 mula 12:30pm – 1:30pm
Mga Mapagkukunan ng SDP