Mga Karapatan at Legal na Kapansanan

Frazier at Randy

Nakaraang Tagapagtaguyod ng Consumer na si Randy Kitch ay nakikipag-usap sa Miyembro ng Assembly na si Jim Frazier

Inirekord ni Randy Kitch sa Hall of Fame ng High School High School ng Topeka:Magbasa Pa

Pagtataguyod at Suporta sa Ligal

Ang mga tao ay nagtanong, "Ano ang mga karapatan para sa mga taong may kapansanan?" Ang sagot ay: ang parehong mga karapatan tulad ng iba pa; ang mga indibidwal na may kapansanan ay tao na may parehong mga karapatan. Bilang karagdagan, maraming mga karapatan ang protektado sa ilalim ng Batas ng Lanterman at ng American With Disability Act (ADA). Basahin sa ibaba upang malaman ang higit pa tungkol sa mahahalagang karapatan at batas:

Ang ARC ng California: Sinusubaybayan ng Arc ng California ang pagpapatupad ng batas na nakakaapekto sa mga mamamayan nito upang matiyak na ang pangangasiwa ng mga programang ito ay nagbibigay ng masusukat na benepisyo na nagpapatibay sa mga halaga ng samahan.

Pondo sa Edukasyon at Mga Karapatan sa Kapansanan sa Kakayahan Ang misyon ng Disability Rights Education and Defense Fund ay upang isulong ang sibil at karapatang pantao ng mga taong may kapansanan sa pamamagitan ng legal na pagtataguyod, pagsasanay, edukasyon, at patakaran sa publiko at pag-unlad ng pambatasan.

Mga Tao Una sa California: Ang mga tren, nagpapabatid, at sumusuporta sa lahat ng taong may kapansanan sa pag-unlad upang matulungan ang aming mga kapantay na matuto sa:
· Magsalita para sa kanilang sarili
· Alamin ang aming mga karapatan at responsibilidad
· Gumawa ng mga desisyon at lutasin ang mga problema

Mga Karapatan sa Kapansanan California:  Ang mga tagapagtaguyod, educates, investigates at litigates upang mag-advance at protektahan ang mga karapatan ng mga taga-California na may mga kapansanan. Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes

Lanterman Developmental Disabilities Services Act

Ang Lanterman Developmental Disabilities Act ("Lanterman Act" o "the Act") ay ang batas na nagbibigay sa mga taong may mga kapansanan sa pag-unlad sa California ang karapatan sa mga serbisyo at suporta na magpapahintulot sa kanila na mabuhay ng mas malaya at normal na buhay. Ang Lanterman Act ay nagsisimula sa seksyon 4500 at tumatakbo sa pamamagitan ng seksyon 4846 ng California Welfare and Institutions Code. Ang mga serbisyo at suporta ay dapat matugunan ang parehong mga pangangailangan at ang mga pagpili ng bawat tao nang isa-isa. §§ 4501, 4512 (b). Upang matuto nang higit pa tungkol sa Lanterman Act, pindutin dito o buksan ang na-update na bersyon ng 2021 dito.

 Konbensyon sa Karapatan ng UN

Pagsasanay ng mga Kabataan na May Kapansanan Mga Pagpupulong sa Sariling Pagtataguyod sa Rehiyon: Ang North Bay Regional Center, Area IV Board, at ang Opisina ng Mga Karapatan ng Client ay nagtataguyod ng tatlong pagpupulong bawat taon para sa mga tagapagtaguyod sa sarili sa mga County ng Napa / Solano at Sonoma. Ang layunin ng pangkat ay upang ibahagi ang kanilang mga isyu sa bawat isa at upang makatanggap ng impormasyon sa kanilang mga isyu. Kung nais ng mga tagapagtaguyod sa sarili ng karagdagang impormasyon makipag-ugnay kay Cindy Ruder sa Area IV Board, Annie Breuer sa Office of Client Rights.

Konseho ng Estado sa mga Kapansanan sa Pag-unlad- Hilagang Bay  Ang Konseho ng Estado para sa Mga Kapansanan sa Pag-unlad (SCDD) ay itinatag ng batas ng estado at pederal bilang isang independiyenteng ahensya ng estado upang matiyak na ang mga taong may kapansanan sa pag-unlad at kanilang pamilya ay makakatanggap ng mga serbisyo at suportang kailangan nila. Bigyan sila ng iyong input- binubuo ng Konseho ng Estado ito ay bagong Plano ng Estado at nais marinig mula sa iyo: Pagpapahayag ng Pagpupulong ng Plano ng Estado

Rate ng Triple para sa mga taong may Kapansanan

Mga Karapatan ng Nagsisimula sa Magulang

Ang mga komento ay maligayang pagdating:  Tinatanggap ng NBRC ang Iyong Mga Komento