Tumatanggap ang DDS ng mga Aplikasyon para sa Mga Pondo ng Grant! Ang deadline ay Oktubre 25, 2022

Ang Department of Developmental Services (Department) ay tumatanggap na ngayon ng mga aplikasyon mula sa mga community-based na organisasyon (CBO) at mga sentrong pangrehiyon para sa mga pondong gawad na magagamit sa FY 2022-23 upang tumulong sa pagbabawas ng mga pagkakaiba at paglilipat ng sistema ng mga serbisyo sa pag-unlad upang makamit ang mga pinabuting resulta para sa magkakaibang mga komunidad ! Bisitahin ang link para magparehistro para sa kumperensya bukas, Setyembre 8, 2022 sa 1:00pm hanggang 2:30pm: https://bit.ly/DDSBidderConference

Bisitahin ang mga link para sa mga sumusunod:

Mga Alituntunin sa Grant para sa mga Aplikante: https://bit.ly/DDSgrantguidelines

Pagsumite ng Application: https://bit.ly/DDSGrantVantage