Ang DDS ay Naghahanap ng mga Nominasyon para sa Autism Focus Group

Ang DDS ay naghahanap ng mga indibidwal sa autism spectrum, na may karanasan bilang isang regional center client, upang bumuo ng isang focus group na maaaring gumawa ng mga rekomendasyon upang makatulong na mapabuti ang mga serbisyo. Mangyaring bisitahin ang sumusunod na link upang magsumite ng nominasyon: https://bit.ly/DDSAutismFocusGroup