Desayuno Legislativo en Santa Rosa 19 de abril/Legislative Breakfast sa Santa Rosa Abril 19

 

El Comité Asesor de Políticas Públicas de nuestra Junta organizará un Desayuno Legislativo el 19 de abril en nuestra oficina de Santa Rosa entre las 9 am at las 10:30 am Este año, el enfoque del evento será aumentar el acceso a los para nuestraicios de habla hispana. Bisitahin ang sumusunod na enlace para sa pagpaparehistro: https://bit.ly/nbrclegislativebreakfast

Ang Public Policy Advisory Committee ng aming Board ay nagho-host ng Legislative Breakfast sa ika-19 ng Abril sa aming opisina sa Santa Rosa sa pagitan ng 9AM at 10:30AM. Sa taong ito, ang pokus ng kaganapan ay ang pagtaas ng access sa mga serbisyo para sa ating komunidad na nagsasalita ng Espanyol. Ang kaganapan ay gaganapin sa Espanyol na may interpretasyong Ingles. Mangyaring bisitahin ang sumusunod na link upang magparehistro: https://bit.ly/nbrclegislativebreakfast