Developmental Disability at Neurodiversity Conference ika-5 ng Abril at/o ika-6

Nag-aalok kami ngayon sa mga kliyente at sa kanilang mga pamilya ng pagkakataon na humiling ng North Bay Regional Center na tumulong sa pagpopondo sa kaganapang ito para makadalo ka! Pakitandaan ang pagbabago sa lokasyon sa na-update na flyer at makipag-ugnayan sa iyong Service Coordinator para sa karagdagang mga tagubilin kung paano magparehistro! Kung hinihiling mo sa amin na tumulong na pondohan ang kaganapang ito, mangyaring makipag-ugnayan muna sa iyong Service Coordinator bago bisitahin ang sumusunod na link upang magparehistro https://bit.ly/specialcareconference.