Direktang Suporta sa Propesyonal na Linggo

Ang Direct Support Professional's Week ay Setyembre 11, 2022 hanggang Setyembre 17, 2022.  Ang isang "Direct Support Professional" o DSP ay direktang nakikipagtulungan sa mga taong may mga kapansanan sa intelektwal o pag-unlad upang tulungan ang mga taong nakakatrabaho nila na maging independyente at maisama sa kanilang komunidad.  Ang mga tauhan ng DSP ay ang gulugod ng sistema ng mga serbisyo sa pag-unlad at gumagawa ng malalaking pagkakaiba sa buhay ng mga taong kasama nila sa trabaho. Mga DSP, pinahahalagahan KA ng NBRC!