Pagsasara ng Holiday Biyernes Nobyembre 11, 2022

Isasara ang NBRC sa Biyernes, Nobyembre 11th bilang paggunita sa Veteran's Day. Ipagpapatuloy namin ang mga regular na aktibidad sa negosyo sa Lunes, Nobyembre 14th. Para sa mga hindi pang-medikal na emerhensiya, nananatiling available ang aming serbisyo pagkatapos ng oras sa 1-800-884-1594. Magkaroon ng Maligayang Araw ng Beterano!