Mga Serbisyong Nakabatay sa Tahanan at Komunidad In-Person Training ika-21 ng Pebrero

Ang NBRC ay nakipagsosyo sa Alo Consultation upang mag-alok ng pagsasanay at teknikal na tulong sa paligid ng Home and Community Based Services (HCBS) sa komunidad. Alamin kung paano maaaring mapabuti ng HCBS ang pagpili, kalayaan, privacy, pagsasama-sama ng komunidad at higit pa! Upang magparehistro, mangyaring mag-email sa project@aloconsultation.com o magpakita lamang!