Programa sa Pag-aalaga sa Sarili

Ang Self-Determination Program sa California ay kapana-panabik dahil nagbibigay ito sa mga indibidwal at pamilya na tumatanggap ng mga serbisyo ng Regional Center ng pagkakataon na gastusin ang kanilang badyet sa mga alternatibong paraan, kasama ang mga serbisyong hindi magagamit sa pamamagitan ng tradisyunal na sistema ng paghahatid ng serbisyo, sa mga provider na maaaring hindi “ibinebenta, ” o magkaroon ng kontrata sa Regional Center, at sa mga halagang kanilang pinili.

Kung interesado kang matuto nang higit pa tungkol sa Self-Determination, o may anumang mga katanungan o alalahanin, inaanyayahan ka naming maging bahagi ng aming komunidad! Kaya mo:

1) Hilingin sa iyong Service Coordinator na i-refer ka para sa libreng Self-Determination coaching services na makukuha sa pamamagitan ng Education Spectrum, sa kagandahang-loob ng pagpopondo sa pamamagitan ng Local Advisory Committee (SDAC) ng NBRC. Maaari ka ring sumangguni sa sarili dito.
2) Makipag-ugnayan sa bilingual na Self-Determination team ng NBRC sa sdp@nbrc.net o 707-200-8123
3) Dumalo sa isang online na oryentasyon, na kinakailangan bago lumipat sa programa. Ang mga oryentasyong ito ay makukuha sa https://scdd.ca.gov/sdp-orientation/ sa maraming wika.
4) Dumalo sa paparating na sesyon ng pagsasanay ng pamilya sa pamamagitan ng Zoom (pakitingnan ang flyer)
5) Dumalo sa dalawang buwanang pagpupulong ng Local Volunteer Advisory Committee (pakitingnan ang flyer)
6) Bisitahin https://www.facebook.com/groups/CA.SDP.Forum upang sumali sa isang Statewide Self-Determination Program Forum na hino-host ng State Council on Developmental Disabilities (SCDD).
7) Bisitahin https://www.thecasdpnetwork.org para maghanap ng mga provider.