National Core Indicators Public Meeting Hulyo 6, 2022

Mangyaring sumali sa North Bay Regional Center (NBRC) sa aming pulong ng Lupon ng Direktor noong Hulyo 6, 2022 sa alas-6 ng gabi para sa isang presentasyon sa National Core Indicator Survey. Ang mga survey na ito ay nangalap ng impormasyon mula sa mga indibidwal na pinaglilingkuran ng NBRC at mga pamilya upang makita kung gaano sila nasisiyahan sa mga serbisyong natanggap. Ang mga survey na ito ay nagpapahintulot din sa Department of Developmental Services na subaybayan ang pagganap ng sistema ng serbisyo sa mga kapansanan sa pag-unlad ng California at tinasa ang kalidad at pagganap sa mga sentrong pangrehiyon.

Kailan: Hulyo, 2022

Time: 6: 00 p.m.

Saan: Mag-zoom

https://us02web.zoom.us/j/89709687840?pwd=QjlIcTc0dzBBNXA2OEpLanVjOFltUT09

Passcode: 912329

Kung Kumokonekta sa pamamagitan ng Telepono: +897 0968 7840

Passcode: 912329

Mga Wika: Magagamit ang pagsasalin sa Espanyol

 

Para magbasa pa tungkol sa NCI at makita ang mga resulta ng survey ng NBRC, Mag-click dito para sa DDS page