NBRC English Focus Group

Sa Abril 3rd, magho-host ang NBRC ng Focus Group sa English para mas maunawaan ang mga pangangailangan ng ating komunidad na nauugnay sa wika at kultura. Ang pulong na ito ay personal na gaganapin mula 12:00pm hanggang 1:30pm sa Solano County Events Center sa Fairfield. Mangyaring sumangguni sa mga flyer para sa karagdagang impormasyon. Ang mga pamilya at indibidwal na pinaglilingkuran ng NBRC ay makakatanggap ng gift card para sa pakikilahok.