Bagong DDS Provider Directory na ilulunsad sa Spring/Summer 2024!

Sa Spring/Summer 2024, ang DDS ay naglulunsad ng isang online na Direktoryo ng Provider. Ang buong kakayahan nito ay ilalabas sa mga yugto. Sa unang yugto, ang mga may-ari ng service provider at mga itinalagang kinatawan ng sentrong pangrehiyon ay iimbitahan na lumikha ng isang account at magtulungan upang matiyak na nasa system ang tumpak na impormasyon ng provider. Ang suporta, kabilang ang on-demand na pagsasanay, ay magiging available sa lalong madaling panahon.

Mga Katanungan? Mag-email sa amin sa providerdirectory@dds.ca.gov O bisitahin kami sa online sa https://www.dds.ca.gov/initiatives/provider-directory/.