Bagong Lanterman Act Advisory Committee! Ang deadline ay Enero 31, 2023

Interesado ka ba sa pagbibigay ng input tungkol sa mga proseso ng pamamagitan at pagdinig? Ang DDS at OAH ay tumatanggap ng mga aplikasyon para sa bagong Lanterman Act Advisory Committee (LAHAC)! Ang deadline para sa pagsusumite ay Enero 31, 2023.

Mangyaring bisitahin ang mga sumusunod na link:

Para sa karagdagang impormasyon: https://bit.ly/LAHAC

Para sa online na aplikasyon: https://bit.ly/LAHACApplication