Susunod na Quarterly Community Conversation sa ika-25 ng Enero sa 6pm-8pm

Nais ka ng NBRC na anyayahan sa aming susunod na Quarterly Community Conversation! Magsasagawa kami ng 2 session. Ang unang session ay isasagawa sa pamamagitan ng Zoom sa Miyerkules, Enero 25, 2023 sa 6pm-8pm. Mangyaring sumangguni sa sumusunod na link para sa Zoom session: https://bit.ly/QuarterlyConvoJAN23. Ang pangalawang session ay gaganapin nang personal at sa Spanish sa Miyerkules, Pebrero 15, 2023 sa 10am-12pm. Inaalam pa ang lokasyon. Ang karagdagang mga detalye ay paparating na!