Sarado ang mga Opisina noong Biyernes, ika-10 ng Nobyembre

Ang aming mga opisina ay sarado sa Biyernes, ika-10 ng Nobyembre bilang pagdiriwang ng Araw ng Beterano. Nananatiling available ang aming serbisyo pagkatapos ng oras para sa mga hindi medikal na emerhensiya sa 1-800-884-1594. Salamat sa paglilingkod sa ating bayan at pagtatanggol sa ating kalayaan!