Sarado ang mga Opisina Lunes, ika-4 ng Setyembre

Ang mga opisina ng North Bay Regional Center ay isasara bilang pagdiriwang ng Araw ng Paggawa sa Lunes, Setyembre 4th at magbubukas muli sa Martes Setyembre 5th. Nananatiling available ang aming serbisyo pagkatapos ng oras para sa mga hindi medikal na emerhensiya sa 1-800-884-1594. Binabati ka ng isang nakakarelaks na katapusan ng linggo ng Araw ng Paggawa!