Sarado ang mga Opisina Huwebes at Biyernes, ika-23 at ika-24 ng Nobyembre

Ang aming mga opisina ay sarado sa Huwebes, Nobyembre 23rd at Biyernes, Nobyembre 24th bilang pagdiriwang ng Thanksgiving. Muli po kaming magbubukas sa Lunes, ika-27 ng Nobyembre. Nananatiling available ang aming serbisyo pagkatapos ng oras para sa mga hindi medikal na emerhensiya sa 1-800-884-1594. Binabati ka ng isang masaya, masaya, at puno ng saya na Thanksgiving!