Mga Ornament na Kailangan para sa DDS bago ang ika-16 ng Nobyembre!

Sa loob ng higit sa dalawang dekada, ang mga indibidwal na may kapansanan sa pag-unlad ay lumikha ng mga palamuting ginamit upang palamutihan ang Christmas tree sa Kapitolyo ng Estado. Gustong-gusto ng Department of Developmental services (DDS) na makita ang paglikha ng iyong palamuti sa opisyal na State Capitol Tree Lighting Ceremony! Ang mga palamuti ay dapat matanggap ng DDS nang hindi lalampas sa Nobyembre 16th! Mangyaring sumangguni sa sumusunod na link para sa mga alituntunin sa dekorasyon, mungkahi at impormasyon ng form sa pagpapadala:

Mga Suhestiyon sa Mga Alituntunin

Form ng Pagpapadala